language :

WHO WE ARE

บริษัทโปร แมสคอม จำกัด
(Pro MassComm Limited)

บริษัท โปร แมสคอม จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 โดยอดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทั้งไทยและ อังกฤษ รวมทั้งเคยเป็นอดีตนักข่าว สำนักข่าวต่างประเทศ เป็นเวลามากกว่า 10 ปี ต่อมาผันตัวเองมาทำงาน ด้านประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทต่างชาติ ที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย อีกไม่ต่ำกว่า 4 ปี

ทั้งนี้ บริษัท โปร แมสคอม จำกัด ให้บริการธุรกิจด้านงานประชาสัมพันธ์และผลิต สื่อโทรทัศน์และวิทยุ โดยทีมงานประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในด้าน งานข่าว งานประชาสัมพันธ์ และงานผลิตสื่อโทรทัศน์และวิทยุ ที่มีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

สำหรับงานที่ผ่านมา ได้แก่ :


OUR CUSTOMER


SOCIAL NETWORK

Twitter,twiter,Facebook,facebook,